خانه / با مخاطبان

با مخاطبان

اندر احوالات خاموشی سه ساله چراغ کتابخانه عمومی شهرستان نقده در اوج بی تفاوتی محض مدعیان فرهنگ

بنام خدا این رشته سر دراز دارد…. در روزگاران قدیم در ولایتی کوچک و خوش آب و هوا دارالکتابی بود بس عظیم و اندرونش به غایت بزرگ و چشم نواز و بیرونش بسیار دلربا، چنان که همگان می گفتند: به به و چه چه، چه عمارتی؛ حکماً بنای بکری است ...

Read More »