خانه / با مخاطبان

با مخاطبان

ضرب و جرح دانشجویان تورک‌ در دانشگاه کردکوی + عکس (+۱۸)

به گزارش یول‌پرس، طی اعلام یکی از دانشجویان تورک دانشگاه امام علی (ع) کرد کوی؛ عامل اصلی این درگیری یکی دانشجوی سابقه‌دار و اهل زابل بوده است که سابقه چندین مورد درگیری و چاقوکشی در خوابگاه و محوطه دانشگاه داشته اما با بی‌توجهی مسئولین و حراست دانشگاه مواجه شده است. ...

Read More »