خانه / پرونده ویژه

پرونده ویژه

پدیده مادران با لهجه غلیظ!

یول‌پرس: هر چند درباره اصل ۱۱۳ قانون‌اساسی نظرات متفاوت و متضادی از باب مسئولیت اجرای قانون‌اساسی مطرح است اما این اصل به حدی صراحت دارد که نیازی به تفسیر آن نبوده و نیست و مردم به جز در اموری که مربوط به رهبری است، شخص رئیس‌جمهور را مطابق بر این ...

Read More »

نگاهی به تاریخ هزار ساله رسمیت زبان تورکی در ایران – بخش پنجم

کتیبه‌ی تورکی کلات نادری سنگ‌نوشته‌ تورکی معروف به “کتیبه نادری” در مدخل غربی در بند ارغون‌شاه، یکی از ورودی‌های کلات، در ملک پدری نادر در دره‌گز (راه قدیم قلعه‌ کلات نادری، پشت تونل ورودی کلات، پیش از آبادی دربند، در صخره‌های سمت راست دره)، شهرستان کلات، استان خراسان ‌رضوی و ۱۵۲ کیلومتری شمال ‌شرقی شهر ...

Read More »

نگاهی به تاریخ هزار ساله رسمیت زبان تورکی در ایران – بخش چهارم

نامه‌ تورکی محمدرضا بیگ سفیر صفوی در فرانسه: گونه‌ش یوزو چامور ایله سیوانماز محمدرضا بیگ سفیر شاه سلطان حسین صفوی در دربار لویی چهاردهم پادشاه فرانسه بود. او که از نخستین سفیران دولت تورکی صفوی در اروپا بشمار می‌رود، در طول ماموریت سفارت خود مکاتباتی به زبان تورکی با دولت ...

Read More »

نگاهی به تاریخ هزار ساله رسمیت زبان تورکی در ایران – بخش سوم

سکه‌ تورکی نادرشاه افشار: ده‌ییرمه گؤتورو در برخی منابع تاریخی ذکر می‌شود که نادرشاه افشار امر به ضرب پول چرمی  با متن اعتباری به دو زبان تورکی و فارسی بنام «ده‌ییرمه گؤتورو» کرده است. در منابع فارسی این عبارت تورکی به صورت اشتباه «دیمه گتور» ثبت و به صورت عامیانه‌ ...

Read More »

نگاهی به تاریخ هزار ساله رسمیت زبان تورکی در ایران – بخش دوم

نامه‌ی تورکی صفی‌شاه اول صفوی به امپراتور اتریش و پادشاه مجارستان فردیناند دوم صفی‌شاه اول صفوی در حوالی سال ١۶٣٠ نامه‌ای تورکی خطاب به فردیناند دوم پادشاه مجارستان – امپراتور اتریش نوشته و فرستاده است. این نامه به لحاظ مضمون چندان اهمیتی ندارد، چرا که یک نامه‌ فرمالیته معارفه است. ...

Read More »

نگاهی به تاریخ هزار ساله رسمیت زبان تورکی در ایران – بخش اول

یول‌پرس: جریانات نژادپرست و تورک‌ستیز همواره در مواجهه با مطالبات قانونی مردم آذربایجان در حوزه حقوق زبانی، فرهنگی و ادبی، سیاست تحقیر زبان تورکی را در پیش گرفته و آن را زبانی وارداتی، غیر علمی، فاقد قابلیت‌های یک زبان رسمی، عاری از مضامین احساسی و عشق و همچنین منتسب به ...

Read More »