به گزارش یول‌پرس؛ با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان با عکس العمل های نادرستی از سوی بعضی از مسئولان مواجه بودیم . عده ای با تلاشی غریب سعی در بالا بردن میزان جانبازی خود بودند که از این روش ممانعت شد و حال شاهد اینگونه رفتارها از سوی مسئولانی هستیم که با پا گذاشتن به سن بازنشستگی حاضر نیستند جایی برای فعالیت جوانان باز کرده و خود تحت عنوان  مشاور در کنار آنها باشند.

photo_۲۰۱۸-۱۰-۰۳_۰۸-۳۲-۳۵