خانه / آخرین اخبار / عباس اقبال آشتیانی و زبان تورکی
تورک‌ستیزان ایران (2)

عباس اقبال آشتیانی و زبان تورکی

اقبال آشتیانی با گستاخی تمام درخصوص زبان تورکی گفته است: تاخت و تازهاي مختلفة اقوام مغول و ترك و مهاجرتهاي ايلات تركي‌زبان به اين نواحي بتدريج ايراني‌هاي فارسي زبان را ترك كرده و اين يادگار شوم؛ يعني، تركي را كه هنوز هم دشمن ايرانيّت و فارسي است از خود باقي گذاشته است.

یول‌پرس: در بخش دوم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات عباس اقبال آشتیانی می‌پردازیم.

مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را بکار بستند تا سهم خود را در این پروژه منحوس ادا کنند که  امروز نیز تورک‌ستیزان با استناد به نوشته‌های آنان، تفکرات ناصحیح خود را به پیش می‌برند.

گروه رسانه‌ای یول با توجه به رسالت خود، قصد دارد بصورت ویژه، اقدام به شناساندن تفکرات و اندیشه‌های این اشخاص  در قالب بخشی به نام « تورک‌ستیزان ایران» برگرفته از کانال تلگرامی بیلدیرش با همت علی بابازاده؛ نماید.

عباس اقبال آشتیانی ادیب و مورّخ عصر پهلوی است که در سال ۱۳۳۴ از دنیا رفته است. او در زمرۀ تندترین، بی‌ادب‌ترین و بددهن‌ترین مخالفان زبان تورکی در ایران قرار داشت. وی در مقاله « سلطانیّه و گنبد آن» نکات در خود تأملّی عرضه می‌کند که حکایت از بی‌ادبی و دیدگاه نابخردانه اوست:

«تاخت و تازهای مختلفه اقوام مغول و ترک و مهاجرتهای ایلات ترکی‌زبان به این نواحی بتدریج ایرانی‌های فارسی زبان را ترک کرده و این یادگار شوم؛ یعنی، ترکی را که هنوز هم دشمن ایرانیّت و فارسی است از خود باقی گذاشته است. » (مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی، ص ۲۶۲ )

اقبال آشتیانی بعد از آنکه به زعم خود سیر تاریخی تبدیل زبان باستانی آذربایجان به تورکی اشاره می‌کند و تلویحاً به عَلَم کردن عنوان زبان تورکی در آذربایجان اعتراض می‌کند‌؛ به بیان شیوع ترکی در ایران بر اساس دیدگاه خود می‌پردازد، امّا نتیجه‌گیری او در پایان، قابل تأمّل و شنیدنی است.

وی می‌نویسد: « حال که مسلّم شد که زبان ترکی معمول در آذربایجان در ابتدا زبان چه مردمی بوده و به چه کیفیّت بر شیرین زبانان آن دیار تحمیل گردیده است؛ مضحک و عجیب نیست که جمعی مغرض یا بی‌خبر آن را زبان مادری مردم آذربایجان بگویند، و عامه را به آن دعوت کنند، که آن را به جای فارسی رسمی نمایند . اگر کسی از عقل و ذوق نصیبی داشته باشد، در معامله و مبادله هیچ وقت در و گهر را با خرمهره و خزف برابر نمی‌سازد. » ( زبان فارسی در آذربایجان، ص ۱۵۹ )

اقبال آشتیانی در جای دیگری هم زبان تورکی را شکسته بسته‌های ترکمانان خطاب کرده می نویسد:

« سیر تاریخ هرگز نخواهد گذاشت که هم‌زبانان قطران و شیخ محمود شبستری و همام و قاسم انوار لغت شیرین خود را از دست بدهند و با شکسته بسته‌های ترکمانان اظهار ذوق و عرض هنر کنند. » ( همان ص ۱۶۰ )

آشتیانی حرف زدن از زبان مادری توسّط اقوام ایرانی را برنمی‌تابد و آن را به منزله خطری برای زبان فارسی و کشور تصویر می‌کند و هر کس را هم که در طرح زبان‌های تورکی و دیگر زبان‌های غیر فارسی می‌کوشد خیانتکار و عامل سیاست‌های بیگانه محسوب می‌دارد، او می نویسد:

«خطر بزرگی که امروز زبان فارسی را تهدید می‌کند علاوه بر مطامع استعماری دول منفعت‌پرست زیاده‌طلب اروپائی که هر آن به علّت قدرت فوق‌العاده ایشان و ضعف مادّی ما ممکن است کشور ما را فرا بگیرند و به زور و عنف زبان خود را بر ما تحمیل کنند؛ تحریکات همین دولت‌هاست. در احیای لهجه‌های محلّی به عنوان زبان رسمی و اهمیّت دادن به السنه اقلیّت در مقابل زبان رسمی دولتی که هم‌زبان اکثریّت مردم است و هم زبانی است که یک قسمت از عالی‌ترین افکار و ذوقیّات نوع بشر در قالب آن ریخته شده است. کاری که در افغانستان به تحریک ترکان عثمانی برای علم کردن لهجه محلّی پشتو در مقابل فارسی شد و هنوز هم تقویت می‌شود و عملی که در کردستان و آذربایجان جهت رسمیّت دادن کردی و ترکی به آن دست زده‌اند همه از این نوع و بیشتر به قصد بریدن علائق انکار نشدنی این اقوام ایرانی است با برادران فارسی‌زبانشان که تحت لوای دولت مرکزی ایران زندگی می‌کنند. »  ( زبان فارسی در آذربایجان ص ۱۶۴ )

اقبال در باره زبان‌های غیرفارسی نظر شدید و غلیظی دارد و خواستار اجرای یک سیاست سختگیرانه از جانب دولت در مواجهه با این زبان‌ها می‌شود. ماحصل گفته‌های او در این بخش همان سیاست بایکوت و در انزوا و تنگنا قرار دادن این زبان‌هاست تا از این طریق متکلّمان ترکی و عربی به مرور زمان در زبان فارسی مستحیل شده و از بین بروند:

« در باب دو زبان عربی و ترکی که در یک قسمت از مملکت ما، میان ایرانیان معمول و زبان تکلّم ایشان از بدو طفولیّت است و هر دو خارج از ایران نیز میلیونها متکلّم دارند و زبان دولتهائی قوی بوده و هستند و در خارج از ایران هر روز به آنها جراید و کتبی منتشر و اخبار و خطابه‌هائی در اطراف و اکناف عالم پراکنده می‌گردد؛ سیاست دولت باید بسیار عاقلانه و با همه نوع احتیاط و تدبیر همراه باشد. دولت بیش از همه باید در یک امر بسیار مواظب و شدیدالعمل باشد و آن جلوگیری از تبلیغاتی است که از خارج به همین زبانها در میان مردم می‌شود. مخصوصاً مأمورین او نباید بگذارند که هیچ روزنامه و کتاب و مجلّه‌ای که به این زبانها در خارج از ایران منتشر شده و مطالبی خلاف مصالح ایران و ایرانی دارد داخل کشور و در بین مردم بخصوص اطفال مدارس منتشر گردد. » ( همان ص ۱۶۷ )

تعصّب کور و بی‌منطق عبّاس اقبال آشتیانی او را تا آنجا پیش می‌برد که به پادشاه بزرگ و در واقع ناجی بزرگ ایران و خادم بزرگ تشیّع شاه اسماعیل صفوی نیز گستاخی کند و در تغییر زبان آذربایجان او را گناهکار بزرگ و متّهم ردیف اوّل معرّفی کند:

« بدبختانه با شواهد و مدارکی که در دست است گناه انتشار زبان ترکی در آذربایجان بیش از آنکه متوجّه ایلات ترکی باشد که امیر تیمور در آذربایجان مقیم کرد یا ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو که بعد از آن به این خطّه آمدند به گردن شخص شاه اسماعیل صفوی است. » ( زبان فارسی در آذربایجان  ص ۱۵۶ )

اقبال معتقد است که شاه اسماعیل برای تیزتز کردن آتش قزلباشان متعصّب باید به زبانی که ایشان می‌فهمیدند اصول و احکام آیینی را تا حدّی برای ایشان تازگی و غرابت داشته؛ معرّفی می‌کرده است وگرنه زبان اصلی و مادری او تورکی نبوده است:

« به همین نظر این پادشاه کشورگشا که در همان حال مبلّغی متعصّب و مرادی غالی نیز بود با اینکه اجداد او و تمام مردم آذربایجان و اران به همان فارسی آذری تکلّم می‌کردند و گفتن اشعاری دینی و تبلیغی به زبان ترکی جغتائی یا خطایی پرداخت و تخلّص شعری خود را نیز خطائی قرار داد. » ( همان ص ۱۵۸ )

عبّاس اقبال آشتیانی در گفتاری با عنوان « زبان ترکی در آذربایجان » که در مجلّه یادگار و به سال ۱۳۲۴ انتشار یافته است؛ در باره زبان شعر و ادب آذربایجان اینگونه اظهار نظر می‌کند :

« زبان شعر و ادب در آذربایجان همیشه فارسی دری یعنی همان زبان رودکی و فردوسی و حافظ و سعدی و زبان تکلّم مردم فارسی آذری یعنی لهجه‌ای قریب به لهجه تاتی ( لهجه مردم تالش و اران ) و شبیه به گیلکی بوده و سخن‌سرایان بزرگ آذربایجان مثل قطران شیخ محمود شبستری و خواجه همام‌الدّین و شیخ صفی‌الدّین اردبیلی و سیّد قاسم انوار همه به زبان شیرین دری شعر گفته‌اند و با اینکه در بعضی از گفته‌های ایشان مثل خواجه همام‌الدّین ( وفاتش در ۷۱۰ ) و شیخ صفی‌الدّین اردبیلی جدّ سلاطین صفوی ( متوفّی سال ۷۳۵ ) عدّه‌ای ابیات به زبان فارسی آذری دیده می‌شود، و در هیچیک از آنها نه اینکه یک بیت بلکه یک کلمه ترکی هم نیست و این خود بهترین شاهد است که مردم با ذوق آذربایجان بهیچوجه به ترکی اعتنایی نداشته‌اند، یعنی اگر شعر می‌گفتند به فارسی دری می‌گفتند و اگر هم میان خود تکلّم می‌کردند به فارسی آذری بوده است. » ( زبان فارسی در آذربایجان ص ۱۵۶ ـ ۱۵۵ )

اگر مطلب، اینگونه که آقای اقبال آشتیانی مطرح کرده است باشد در آن صورت باید پرسید این قدمت هفتصد ساله تورکی آذربایجانی ـ تأکید می‌کنم تورکی آذربایجانی و نه تورکی به طور مطلق، که سابقه‌ای به مراتب قدیمی‌تر دارد ـ و این‌همه آثار شعری و نثری آن چگونه پیدا شده است؟ بخصوص در قرن اخیر آثار ماندگار و شاهکارهای عظیمی به سرمایه نظم و نثر تورکی آذربایجانی افزوده شده است. ذکر چند نکته در رابطه با نوشتۀ ایشان ضرورت دارد:

نخست: در اشعاری که ایشان ادّعای آذری بودن آنها را دارد کلمات تورکی به‌کار رفته است که ایشان به دلیل بی سوادی یا غرض ورزی از دیدن آنها ناتوان مانده است.

دوم: تعداد کلمات تورکی به‌کار رفته در رساله روحی انارجانی که اگر این کتاب هم به زبان ادّعایی ایشان یعنی آذری باشد منهای کلمات متنازعٌ فیه بین تورکی و فارسی افزون از بیست کلمه تورکی در این رساله کم‌حجم به چشم می‌خورد .

سوم: ایشان اشعار تورکی شاعرانی مثل همام تبریزی، شاه قاسم انوار، شیخ صفی الدین اردبیلی و … را چه می‌کنند؟ این شاعران تورکی و فارسی‌گو تعداد قابل توجّهی شعر تورکی دارند که چشمان کم‌سوی اقبال آنها را ندیده است.

چهارم: ادّعای اینکه « مردم با ذوق آذربایجان به یچوجه به ترکی اعتنایی نداشته‌اند. » با توجّه به حجم انبوه آثار باقیمانده از نظم و نثر تورکی آذربایجانی یک دروغ تمام عیار و نشانه‌ای از بی‌سوادی مطلق و عناد جاهلانه ایشان در باره زبان و ادبیّات تورکی است .

۳۴ دیدگاه‌ها

 1. جاوید نام استاد آشتیانی . به فهرست میهن پرستان خودم افزودمش پس از کسروی و مصدق و دکتر افشار و دیگر میهن پرستان.
  دم ترک ستیزان کنونی گرم و روان گذشتگان شاد.
  یاشاسین ایرانی آذربایجانی.
  ننگ بر شما اگر تایید نکنید.

  8
  48
  • مرگ بر پان ایرانیسم احمق

   یه احمق بیشعور روانی که با چند تا اکانت فیک امدی و لجن فراکنی میکنی اگه اذربایجان ایران نبود الان هزار تا گروهک تروریستی به ناموست تجاوز میکرد .. اسم اذربایجانم به اون دهن کثیفت نیار اون پهرستت هم به درد خودن میخوره اماده شد بزن دیوار اتاقت و عقده گشایی نکن جهان سوی
   اینها یه مشت بیسواد و نژاد پرست بودن که ترکستیزی میکردن .. اخرش چی شد ؟ کدومشون موفق شدن ؟ کدومشون به نتیجه رسیدن؟ فقط باعث شد ترک و فارس بیشتر به جون هم بیفته

   14
  • ایت هورر کروان گچر
   بو تون به تون دوشنلر بو گون گورلاریندان دورسونلار و اؤزلری و فیکیرداشلاری کور گؤزلرن آچسینلار کی نجه تورکجه کیتابلار یازیلیر و یاییلیر و فارس دیلی دیزه چؤکور هله بو دوستاقدا اولان دیلین اؤنونده
   گلجه ک بیزیمدیر

  • نواده خشایار در فیلم سیصد چیزی بیش از شما نخواهد بود

 2. با این حساب همه ادبا و مفاخر فرهنگی ایران از نظر شما ترک ستیزند !!

  به نظر من این شما هستید که ایران ستیز میباشید

  چون صدام حسین هم میتواند ادعا کند این افراد عرب ستیز بودند !!

  7
  41
  • زنده باد

   8
   32
  • آخه آدم با شعور
   کدوم ادیبی میاد به یک زبان دیگه توهین کنه؟
   واقعا که ادبای شما فارسها بیش از این نیستن
   مرگ بر پان فارس

  • امثال شما باید هم این برداشت رو بکنند
   وگرنه هزاران فرد فرهیخته در ایران بوده اند و هستند که همصدا با این حرام زادگان نبوده اند و نیستند
   از علامه ها و فیلسوفان و ادیبان و … تا دانشمندان .
   دکتر حسابی ، مطهری ، شریعتی ، علامه جعفری ، علامه طباطبایی ، علامه امینی ، اخوان ثالث نیما یوشیج شهریار اعتصامی خود امام خمینی ، احمد شاملو ، بهرنگی ، رضا براهنی ، و هزاران نفر دیگر که خوی نجس نژادپرستی نداشتند .
   اتفاقا این چند نفر باید هم شناخته بشن تا جایگاه واقعیشون مشخص بشه.

 3. امثال اقبال میدونستن که یه روزی عمله های عثمانی دوباره راه پیشه وری ملعون رو پیش میگیرن وگرنه هیچ حرفی از ممنوعیت ترکی حرف زدن یا نوشتن کتاب و مطبوعات تو حرفهای اقبال نبود . فقط گفته مطبوعاتی که تو خارج چاپ شده و در ضمن مغایر مصالح ایرانه تو کشور توزیع نشه .. خود این حرف نشون میده با مطبوعات و کتب ترکی داخلی مشکلی نداشته . در ضمن یکی از اون اسناد قدمت بیشتر از دوران سلجوق به ترکی تو ایران رو منتشر کنید . اون همه ادیب و شاعر فارسی گوی آذربایجان رو انکار میکنید ؟

  7
  39
 4. تون به تون دوشسون

  32
  3
 5. Intizarim varide bu eddea lara bunnan kamil va mantegi javab vereyduz.
  Chox mushtagam bulam tarixi nazar dan Azarbayjanin dile avval dan turki mish ya sora turkia chonup.
  Biz turklarin bida boh zafimiz kurdlara gora budu ke fagat eddea haddinda galmishux. Kurdlar bizlar jan eddea lare yoxde, vali bizlar dan chox kurdi dan istifada elilla!
  Siz ozuz nia xabarlarize turkie Azarbayjani dilina yazmisuz?! Manzurum o turki di ke Tabriz da ya Urmia da danishilir, na o dil ke bizlar onnan bash tapmiax!

  13
  2
 6. اراجیف اقبال آشتیانی هم شنیدنی بود.غالبا والبته تمام ترک ستیزان اعم ازفارس ویهود جوهود مورد احترام هموطنان وهم کیشان فارس ما می باشد.فاشیست بودن درخون بعضی از افراد است

  32
  5
 7. بنده زنجانی هستم و میدونم که از چه ایلی از ایلات ترک هستم (از فامیلیم، نامهای اماکن اطرافم، ادبیات شفاهی و کتبی مشخص هستش)، با ادبیات غنی شفاهی و مکتوب خودم هم آشنایی کامل دارم (مثنوی احمد حرامی در قرن ۷ام تنها یک نمونه است که برای کسی که با روند شکل گیری ادبیات آشنایی داشته باشه ،کافی هستش). اینکه یک عده ای در دوره ای خاص به خاطر منافع خودشان سعی کنند واقعیت رو وارونه جلوه بدهند تا اندازه ای قابل بحث هست ولی اینکه یک عده بعد از گذشت سالها با وجود این همه ارتباطات در قرن ۲۱ ام بخواهند با تنگ نظری به زبان و سرمایه معنوی هموطنهاشون حمله ور بشوند و زمینه ساز اختلاف بین اقوام بشوند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

  28
  3
  • دوست عزیز ، این که هفتصد سال پیش منظومه ای به ترکی سروده شده شکی نیست . از دوران سلجوقیان ترکی تو ایران رواج پیدا کرده ولی این که از قدمت هزاران ساله ترکی تو ایرام میزنن هیچ سندی ندارن . در ضمن اگه به تاریخ خیلی از صحبتهای اقبال دقت کنید میبینید تو دوران فرقه پیشه وری بوده . تو ایران ترکی هیچوقت ممنوع نبوده ، ولی به عنوان زبان مشترک مردم ایران ، فارسی تدریس میشده . ولی تو حکومت فرقه ، تدریس فقط به ترکی بود و این یعنی جدایی مردم آذربایجان از بقیه ایران . تو ترکیه یا باکو یا امریکا و روسیه و چین و فرانسه و … هم یک زبان به عنوان زبان رسمی و مشترک آموزش داده میشه تا همه مردم بتونن با هم ارتباط برقرار کنن و برای زندگی یا کار بتونن تو بقیه نقاط کشور هم برن

   6
   21
   • مرگ بر پان ایرانیسم احمق

    بله یه زبان اموزش داده میشه ولی نه اموزش به زبان غیر مادری وقتی همه کتب به زبان فارسی باشن حتی یه کلمه ترکی هم در کتب درسی نبوده و نخواهد بود سویس ۴ تا زبان داره کانادا چندین زبان داره همین روس اذربایجانی در مناطق جنوبش رسمی هستش … من اگه یه شغل پیدا کردم از ایران میرمچون ایرانی بودن مساویه با فارس بودن و جز بدبختی و ظلم کار دیگه ای انجام نداید
    از ارمنه جنایت کار حمایت کردید بخاطر اینکه نسل اذربایجانی هارو نابود میکنه
    بهمون گفتید ترک نیستم و ترک بهتون تجاوز کرده قبلا فارس بودید شدید ترک (یه تهمت بزرگی که بهمون میزنید )
    زبانمون فرهنگمون موسقیمونو گرفتید و الان هم جرممون ترک بودنمونه فردا نه پس فردا قدرت بیفته دست شما دی ان ای ازمون میگیرید و هر کی تورک بود نابودش میکنید تا زبان فارسی و فرهنگ فارسی رو بر همه غالب کنید و موفق هم شدید حالا نمیدونم چرا دست از سرمون بر نمیدارید بابا بخدا ما تسلیممم الان هیچ داستان تورکی نخوندیم زبان تورکی مون هم داره نابود میشه ایران دیگه ترک زبان نخواهد داشت دارید شدیدا تلاشتونو میکنید دیگه بسه اینقدر بی انصاف نباشید بزرگترین جنایت قرن حاظر رو در خاور میانه شماها انجام میدید

    11
   • ای کسی که با نام ایرانی کامنت می گذاری و ضد ایران هستی.
    ای ابله. ای نادان.
    ای بی سواد تاریخ.
    قدیمی ترین آثار فارسی بر میگردد به فرون دوم و سوم هجری مثلا شاعر بخارایی یا کمی قبلتر از او. که باید بدانی سرزمینی که در آنجا آن اشعار سروده شده ایران فعلی نبوده. و در ضمن در همان سرزمین خیلی پیشتر و بیشتر از زبان پارسی به زبان تورکی شعر سراییده شده و کتابهای مختلفی نگاشته شده است. که از خطوط دیگری غیر از خطوط فعلی نگارشی امروز نوشته شده اند.
    یعنی زبان تورکی و قدمت نگارش آن خیلی بیشتر از زبان پارسی است.
    اگر امروز بسیاری از مردم ما یه این موضوع آگاه نسیستند به دلیل سیاستهای ضد تورکی حکومتی در ایران این صد سال بوده که حتی بدست افرادی چون کسرویها جشنهای کتاب سوزی راه افتاده تا افراد با تفکرات فاشیستی پان پارسی بتوانند با خیال راحت جولان دهند.
    به اعتراف خود کسروی هر ساله جشن کتاب سوزان براه میانداختند تا از دست کتابهای تاریخی که به ضرر تفکرات اینان بوده راحت شوند.
    چه بسا کتابهای ادبی و آثار گرانقدر بسیاری به زبان تورکی نابود شده اند تا امروز فرزندان تورک ایران نتوانند ادعایی داشته باشند.
    مرگ بر پانپارسیسم فاشیست.
    زنده باد تنوع و رنگارنگی.
    زنده باد تکثر و چند فرهنگی.
    مرگ بر آریایی گری.

    11
  • باش آغری وئرمه

 8. ایگید قشقایی

  بسم الله الرحمن الرحیم
  بارالها شکرت که در یک خانواده مسلمان تورک متولد شدیم
  که اگر غیر از این بود ممکن بود ما هم در
  باتلاق آریایی گری غرق می شدیم
  نه آنکه ما نژاد پرست باشیم بلکه ما به گفته پیغمبرت باور داریم
  که فرمود : برترین شما با تقواترین شماست
  ممکن بود ویرانه های تخت جمشید بجای کعبه این خانه مقدست ،
  قبله ما می شد ، ممکن بود بجای کسب حکمت از قرآن مجید ،
  پیغمبرت محمد مصطفی(ص) و اهل بیت پاکش
  از کتاب شعر شاهنامه و اشعار قوم گرایانه فردوسی کسب حکمت می کردیم
  ممکن بود القاب پارسی و آریایی برای ما جای واژهای انسانیت و اخلاق
  را می گرفتند ممکن بود کمر به نابودی دیگر زبانها می پرداختیم
  حال آنکه تو در کتابت فرمودی :
  وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ
  و از نشانه‏ هاى او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانهاى شما و رنگهاى شماست
  قطعا در این براى دانشوران نشانه‏ هایى است
  بارالها شکرت که ما را محب پیغمبرت محمد مصطفی (ص) و اهل بیتش قرار دادی
  چنانکه پیامبرت محمد مصطفی(ص) فرمود: “المر ء مع من احب
  انسان با همان کسی که دوستش دارد محشور می شود
  که اگر عشق به اسلام و اهل بیت(ع) در قلب ما نبود
  معلوم نبود عشق به کدام باطل و طاغوت در دل ما جا میگرفت
  هیتلر معشوق نژادپرستان آریایی یا پادشاهان ساسانی و هخامنشی
  معشوق نژاد پرستان پارسی آنانکه به زباله دانی تاریخ پیوستند
  بارالها شکرت که ما را الله پرست قرار دادی که اگر غیر از این بود
  واژه باطل میهن پرستی می شد معنای زندگی ما
  من تورک قزلباشم شهسونم قشقایی ام
  هر چه که هستم باشم من خاک پای علی(ع) و اولاد علیم
  و السلام علی من اتبع الهدی

  14
  7
 9. جمع نژادپرستانی که در دفاع از اقبال نظردادند جمع است.اما بدانید تمام حقایق روشده ما دردفاع از سرزمینمان زبانمان با جمیع شما نژادپرستان فارس میجنگیم.وپیروزی از آن انسانهای آزاده خواهدبودپیروزی از آن آذربایجان خواهدبود.یاشاسین آذربایجانیمیز

  15
  7
  • اگر شما آزاده باشی حتما” موفق میشوی ولی شمایی که میخواهید ارمنی ها و کوردها و گیلانی ها را از خاکشان بیرون کنید آزاده نیستید بلکه فاشیست هستید
   من به ضرس قاطع میگویم که همه قوم گرایان ترک در ایران فاشیست هستند

   2
   13
   • راست میگی
    ما آزربایجانیها نوعا فاشیستیم به همین علت در کشور آزربایجان زبان تالشی در جاهایی که تالشی ها هستند تدریس میشود آنهم در کشوری که سی سال از استقلالش نمیگزرد
    بله اجنبی محترم.ما فاشیستیم و خواهیم ماند .شما به فکر وحدت و تنوع گرایی و احترام به تمام ملل با طرز خود باشید

  • احسان جان ، من اگر بگویم اصلا آریایی پرست ، نژاد پرست ، فارس گرا ، ترک ستیز ، کوروش پرست و …. نیستم باور می کنید؟؟؟ اما پان ترک ستیز سرسخت .من متولد زنجان (مرکز شهر) از مادر و پدری ترک زبان اما صد در صد ایرانی هستم ، مثل همه ی شما و تمام پان ترک ها ، اما پان ترک ها را درک نمی‌کنم که می‌گویند ایرانی نیستند ؟؟ یعنی چی ؟ اینها فقط به خاطر زبانشان می گویند ما ترک هستیم(دلیلی مضحک تر از این نیست).
   ایران سرزمین بزرگان ، سرزمین مقدس (نه به گفته من به گفته سلطان سلیم یکم به اسم کامل «غازی یاوُز سلطان سلیم خان اول» پادشاه عثمانی که باز هم ترک زبان به حساب می آمد نه تورک) به دلیل موقعیت استراتژیک در خاورمیانه از زمان تمدن های اولیه تا الان مورد تاخت و تاز بوده است ، در نتیجه نه من نه شما و نه هر کس دیگری نمی تواند بگوید که ژن خالصی مثل ترک یا هر ژن دیگری دارد ، همین شاه عباس کبیر در حمله به گرجستان ۲۰۰ هزار گرجی اسارت گرفت و به ایران آورد و بنا به دلایلی گرجی ها داخل ایران پخش شدند به ویژه در مازندران و شمال غرب ، الان شماهایی که مدعی ترک بودن می کنید از کجا می دانید گرجی نیستید؟؟؟
   این پان ها از پان ایرانیسیم بگیر تا پان بلوچیسم همه برای پالان گذاشتن بر مردم و توطئه ی دشمن هستند برای از بین بردن تفرقه مردم ایران ، تعجب می کنم از مردم تبریز که در زمان محمد علی شاه برای مشروطه و دموکراسی در ایران حان داده اند اما الان گول غرب و ایران ستیزان جهان را می خورند .
   تایید کنید.

   2
   15
   • ترک اسم یک ملت است، اسم نژاد نیست. ملت بودن با تست ژنتیک مشخص نمی شود. البته این موضوع برای کسانی که هیچگاه در طول تاریخ ملت نبوده اند و ملت نداشته اند قابل درک نیست. گیریم جد بیستم من عرب بوده است، خب دلیل می شود امروز زبان ترکی ممنوع و تحصیل فقط به فارسی باشد؟ تبریز هیچگاه برای دموکراسی جان نداده است. ما به دموکراسی کافر و به اسلام مومن هستیم. تبریز برای عدالت جان داده است و امروز هم تبریز تنها عدالت را می خواهد. عدل جاذب است و ظلم دافع. اگر عدالت در ایران برقرار باشد نه تنها واگرایی از بین می رود بلکه همگرایی از خارج از مرزهای کنونی ایران هم اتفاق خواهد افتاد ولی عده ای تنگ نظر این اجازه را نمی دهند. ملی گرایی افراطی فارسی، کشور را به قهقرا برده است. اکثریت صاحبان نفوذ و قدرت که کشور را ویران کرده و سرمایه ها و خانواده خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند نیز دارای تفکری مثل فکر شما هستند، تفکر تنگ نظر ملی گرایی فارسی که پشت نقاب یکپارچگی ایران پنهان شده و به ایران دوستان برچسب تجزیه طلبی و پان ترکی می زنند درحالی که خود ایران را ویران کرده اند.

    8
    1
   • مرگ بر ژن پارسیسم
    مرگ بر ضد ایرانی پارس پرست.
    مرگ بر ضد انسان پارس پرست
    ما از هز ژن و نژاد و تیره باشیم انسان هستیم.
    وقتی یک فرد به آلمانی صحبت میکند آلمانی است حتی اگر تابعیت آمریکا یا روسیه و یا سوییس و یا هر کشور دیگری را داشته باشد.
    احمق آنکسی است که بدون علم حرف میزند.
    کثافت آنکسی است که مغلطه میکند.
    من یک ایرانی اصیل تورک هستم. یعنی زبانم تورک و تابعیت کشور ایران را دارم و لا غیر.
    آشغال بدون که نباید مفاهیم و کلمات را با هم قاتی کرد.
    یعنی اینکه در مغز حقیر تو و امثال تو کاوه تهمتن مفاهیم و ادراکات جایگاه درستی ندارد.
    مرگ بر پان پارسیسم.
    در دنیای مدرن امروز کشوری مقتدر خواهد بود که بتواند تمامی زبانها و فرهنگهای موجود در آن کشور را به رسمیت بشناسد و مردم و جمعیتهای متکلم به زبانها را تشویق به رشد و بالندگی زبانها بکند.
    تنوع و رنگارنگی زبانها و فرهنگها در کشور کثیر المله ایران عزیز یک عمر طبیعی و خواست الله می باشد.
    مرگ بر کوروش پرستان بی خدا.
    در زمانی که عده ای با چسباندن خود به اسلام و دین و باورهای مردم و با راننت خواری ایجاد مافیا، اقتصاد کشور را نابود میکنند عده ای هم با چسباندن خود به هر قدرتی چه داخلی و چه خارجی به دنبال ایفای نقش فاشیستی پانپارسی خود هستند.
    در داخل خودشان را به بدنه حکومت میچسبانند تا با رانت حکومتی تفکرات پانپارسی خود را اعمال کنند و در آنطرف یعنی خارج با حمایت از پهلوی و تبلیغات گسترده رسانه ای و بازی با افکار عموم مردم تلاش دارند تا افکار فاشیستی و پارس پرستی خود را چه در کانالهای “بی بی سی” و “من وتو” و چه در دنیای مجازی در بین مردم به جان آمده از مشکلات اقتصادی تزریق نمایند.
    دو روی سکه.
    با توهین کردن و افترا و برچسب زدن به هویت طلبان تورک ایران نمی توانید ما را از مسیر راستین خود گمراه نمایید.
    مرگ بر تهمتنان افسانه.
    جز خداوند یکتا هیچ چیز جاودان نیست.
    با حق باوران یکتا پرست از توهم افرادی چون توی تهمتن ابله درس خوبی میگیریم.
    اینکه تاریخ تکرار پذیر است و شیطان در کمین.
    مت هویت طلبان انگیزه ای جز ارتقاء فرهنگی قسمی از مردم شریف کشور ایران نداریم و هر گونه تهمت و انگ را نفی خواهیم کرد.
    پایداری ما برای حفظ ارزشهای انسانی الهی همچنان ادامه دارد و به روشنی می بینیم که در پایان این جنگ تحمیلی استکباران جهانی با سربازانی ابلهی چون توی تهمتن پیروز میدان خواهیم بود.
    یاشاسین اینسانیت
    یاشاسین ایسلامیت
    یاشاسین تورک دیلیمیز
    یاشاسین آزربایجانیمیز
    یاشاسین قشقای یوردوموز
    یاشاسین خوراسانیمیز.
    یاشاسین بوتون تورک دیلینده دانشیانلاریمیز.

   • گرجی باباته من میگم بهت که عرب زاده هستی و توسط افغانها پارس زبان شدی میتونم ثابت کنم

   • برات متاسفم.همین
    بحث ژن کجا بحث حقوق انسانها کجا
    آدمایی مثل تو که جملات به ظاهر روشنفکرانه ایراد میکنند رو خیلی خطرناکتر از کسانی میدونم که ساده گی کرده و راه کج رفته اند چون اونارو میشه هدایت کرد اما فاتحه تو و امثالک رو باید خوند

 10. مرگ بر ضد تورک

 11. آقا مرتضی او دیل کی تبریزده یا اورمیه ده دانیشیلیر محاوره دیلیدی و محاوره دیلی یالنیز دانیشماق ایچون دی نه یازماق ایچون! بیز اگر یازماق دیلی و دوز یازماقی باشارمیروق بیزیم ساوادسیز لیقیمیزدی!

 12. جالبه که دوستان پارسیسم خسته که نمیشن هیچ بیشتر هم در دریای توهم دست و پا میزنن دیگه زمانه ای نیست که بچه ها نتونن به زبان مادری صحبت کنن خوزستان برو همه عربی فول آذربایجان برو همه ترکی جنوب برو همه به زبان محلی خودشون صحبت می کنند
  اگر واقعا زبان فارسی خوب بود با این همه مسخره و تحقیر سایر اقوام باید قوم های دیگر مشتاقانه اونو قبول می کردن . ولی واقعیت فعلی کاملا برعکسه ….
  یاشاسین ائلیمیز

 13. واقعیت اینه که هویت گرایی در بین همه اقوام ایران به شدت در حال رشد هستش. تورکها در آزربایجان و سایر مناطق تورک نشین و کردها در مناطق کردنشین و بلوچ ها و تورکمنها و عربها و …. کاملا اگاه شده اند و در جهت احقاق حقوق اولیه خود هستن بر خلاف آرزوی باطل پان فارسیسم که نابودی بقیه زبانها و استقبال اقوام از زبان فارسی بود این اقوام هر چه بیشتر تمایل به زبان مادری خود پیدا میکنن. توصیه میکنم این فاشیستهای احمق روزی به شهرهای تورک نشین یا کردنشین یا بلوچ و عرب و تورکمن و لر و … حتی گیلک نشین بدون و ببینن که لهجه فاثی هیچ جایگاهی در بین اونها نداره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *